Начало

“Одит Консулт-Б” ЕООД е на пазара на финансовите услуги от 1994 година. Дружеството се управлява и представлява от Бойка Станимирова Георгиева – експерт счетоводител, която получава правоспособността на одитор една година след възстановяването на одиторската практика в България през 1991 година. Същата е член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

“Одит Консулт-Б” ЕООД повече от 20 години предлага на своите клиенти професионални счетоводни, одиторски, консултански, финансови и данъчни услуги.

• Екипът на “Одит Консулт-Б” ЕООД има достатъчен опит в извършване на одит по изпълнение на дейности и отчитане на разходите по проекти финансирани със средства от фондове на Европейския съюз.

• Фирмата разполага с персонал от професионалисти, които непрекъснато повишават квалификацията си чрез вътре фирмено и извън фирмено обучение, както и чрез разнообразни по сложност и размер ангажименти и работят съвместно с асоциирана счетоводна фирма, правна кантора и независими експерти , за да отговорят на нуждите на клиентите на “Одит Консулт-Б” ЕООД в България и чужбина.

Автобиография на Бойка Станимирова Георгиева

Преглед или Сваляне на Автобиография на Бойка Станимирова Георгиева