Полезни Връзки

В тази секция споделяме връзки, които сме намерили за полезни в дългогодишната ни одиторска практика:
 

Национална агенция за приходите
Национален осигурителен институт
Министерство на финансите…
Безплатна база данни със закони
Министерството и социалната политика
Агенция по заетостта
ИА „Главна инспекция по труда”
Национален статистически институт
Министерство на правосъдието
Национална здравно-осигурителна каса
Българска Народна Банка
Икономически интернет портал
Всичко за счетоводството
Банките в България
Валутни курсове
Света на правото

Безплатна нормативна база
Още закони
Още от света на правото
Юридическа енциклопедия
Закони (можете да видите последния брой на ДВ)
Въпроси отговори, решения на ВАС
Удостоверения, служебни бележки, справки
Информация за Комисията за защита на личните данни, формуляри и коментари по ЗЗЛД
Справка за здравното осигуряване.
Финанси и ценни книжа
Закони
Международни счетоводни стандарти
Безплатен многоезичен речник
Номенклатура на формулярите на НОИ
Формуляри на НОИ

Регистрация и осигуряване
Контролно-ревизионна дейност
Пенсиониране
Примерни образци на заявления
Обезщетения за безработица
Гарантирани вземания при несъстоятелност
Размери на МРЗ след 1992
Календар на работните дни
Необходими документи за откриване на търговски обект
Изчислителни файлове за лихви
Разнообразна полезна счетоводна информация
Кредитен калкулатор на Пощенска Банка
Институт на професионалните счетоводители в България