Клиентите ни

Ние считаме, че най-добър показател за възможностите на една одиторска компания са клиентите, които са останали удовлетворени от качеството на получената услуга и са избрали нас като партньор отново. Много от нашите клиенти са потърсили за първи път услугите ни по препоръка на наши партньори, останали доволни от съвместната ни работа.

 

В одиторската ни практика наши клиенти са били:

“Булгартабак Холдинг” АД и част от дъщерните му дружества
“Пътно стрителна фирма Мостинженеринг” АД
“Монек юг” АД
“Държавно предприятие строителство и възстановяване”
“Бояна филм” АД
“Карсистем” ООД
“България Терм” ООД
“Бруната България” ООД
“Административна сграда Бояна” АД
“Италианска търговска камара в България”
“Кимимпекс ТЛ” ООД
“Мина Бели Брег” АД
“Нова Деница” АД
“МВС” АД
“Радино” АД
“Колора” АД
“Химимпорт” АД
“Мострой инжинеринг” ЕАД
“Пампорово” АД
“Деспред” АД
“Кондензаторен завод Конис” АД
“Техно-имрот експорт” АД
“Инко” АД
“Инсист” АД
“Милицер Мюнх” ЕООД
“Строителен холдинг Трейс Груп” АД
“Лазурит” АД
“Ротенбергер България” ООД
“Гебрюдер Вайс” ЕООД
“Камор Ауто” ООД
“Сандвик България” ЕООД
“Радио Тангра” АД
“Макском холд” АД
“Бургаспътстрой” АД
“Видапътстрой” АД
“ПътинжинерингМ” ЕАД
“Пътстрой Ловеч” АД
“Пътностроителна техника” АД
Студенски столове и общежития ЕАД
Парк Уест ООД
Копра БГ Сървисис АД
Полимакс Транспорт ООД
Елит Медикъл АД
СБМ Интернешънъл ООД
Чи Ессе Трейдинг ЕООД
Пи Ес Ай АД
МВИ България ЕООД
Еквус АД
Юроком 2000 ООД
Стронг Ес ООД
Дика Стил ООД
Вестник Строител ЕАД
Ровел ТМ АД
СД Виана ООД
Пантелей Тошев ЕООД
България Терм ООД
“Хемус” АД
и още много други

 

Фирма „Одит Консулт Б” ЕООД е извършила проверка на разходите по значими по обем и стойност проекти по Оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз и други фондове.